رادیو پایش؛ روزنامۀ صوتی

ما سرخط مهمترین خبرهای هر روز صبح را برای شما می خوانیم و در یک فایل صوتی کم حجم به شما تحویل می دهیم. حالا کافی است دکمۀ پخش را بزنید و حتی زمانی که چشمهایتان بسته است، خبرهای مربوط به خود را بشنوید.>

X