پایش روزنامه‌های سراسری

اگر به فایل متنی قابل جستجوی روزنامه ها دسترسی ندارید و جستجوی اخبار مورد علاقه تان در میان صدها صفحه روزنامه هر روز صبح کار سخت و انرژی بری است؛ اگر پیگیری بازنشر اخبار سایتها در روزنامه ها به نظر غیر ممکن می رسد؛ما این کار را برای شما انجام می دهیم. ویرایش جدید سامانۀ پایشگری برای اولین بار در ایران امکان جستجو در متن کامل فارسی روزنامه های سراسری را برای شما مهیا کرده است. شما می توایند کلیدواژه های مورد نظرتان را در روزنامه ها جستجو کنید و متن کامل و سالم هر خبر را به تفکیک نام روزنامه، شمارۀ صفحه و جای خبر در صفحۀ روزنامه دریافت کنید.

X