خدمات ارزش افزوده

ما برای شما در میان انبوه خبرها و اطلاعات تخصصی و عمومی غوطه می خوریم و مهمترین خبرهای حوزۀ علاقهمندیتان را برایتان صید می کنیم. کافی است در سرویس ارزش افزوده (vas) ثبت نام کنید تا روزانه حداکثر 3 بار سرخط مهمترین خبرها را برایتان پیامک کنیم. به این ترتیب هر کجا که باشید دریافت کنندۀ خبرهای صنعت نفت، مالیات، حمل و نقل هوایی، اخبار اقتصادی، حوادث، فرهنگ و هنر و ... خواهید بود.

X